Informace pro návštěvníky

Kaple Nejsvětější Trojice zabírá plochu terasy nad silnicí spojující obec Švařec a Brťoví. 

Motorová vozidla je možno zaparkovat při silnici před cestou ke kapli.

Kaple není volně přístupná. Pro zájemce nabízíme prohlídku kaple s průvodcem po předchozí domluvě. Orientační délka trvání prohlídky je cca 30 min. 

Mše svatá se v kapli koná jedenkrát ročně, v neděli na svátek Nejsvětější Trojice (jedná se o první neděli po Letnicích). Letos připadá svátek na den 16. června 2019.

Ke kapli vede přírodní cesta zpevněná štěrkem - přístup pro vozíčkáře je ztížený.