Pro zájemce o prohlídku

Provozní informace

Kaple Nejsvětější Trojice zabírá plochu terasy nad silnicí spojující obec Švařec a Brťoví. 

Motorová vozidla je možno zaparkovat při silnici před cestou ke kapli. Přímo u kaple prosíme neparkovat.

Kaple není volně přístupná. Pro zájemce nabízíme prohlídku interiéru s průvodcem po předchozí domluvě. Orientační délka trvání prohlídky je cca 30 min. Vstupné dobrovolné (bude použito na rekonstrukci stavby).

Mše svatá se v kapli koná jedenkrát ročně, v neděli na svátek Nejsvětější Trojice (jedná se o první neděli po Letnicích). 

Ke kapli vede přírodní cesta zpevněná štěrkem - přístup pro vozíčkáře je ztížený.Kostel je v prvé řadě dům modlitby, rozjímání a místo konání bohoslužby. Prosíme o respektování základních pravidel vstupu do posvátných a generacemi předků promodlených zdí:

- vypínejte si prosím své mobilní telefony (alespoň zvuky)

- v prostoru kostelíka nic nekonzumujte

- zvířatům vstup zakázán

- nepoškozujte stavbu ani její okolí

- vstupujte v přiměřeném oděvu (do divadla vás také nevpustí v šortkách a tričku bez ramen, každé místo má svůj dresscode, v kostele v mnoha zemích Evropy je zapovězeno nosit: krátké kalhoty, holá ramena, hluboké dekolty, čepice na hlavě, minisukně po gluteální rýhu:-) atd.


Všechny tyto projevy nejsou něco jako uniformující předpis dvorské etikety, nýbrž vnějším projevem vnitřního postoje úcty a pokory vyrůstající z víry, případně respektu před historickou stavbou a kulturní památkou, vnímanou v křesťanství jako posvátnou. V křesťanských kostelech tedy platí tradicí ustálená pravidla chování, jejichž dodržování je smysluplné podobně jako dodržování společenských pravidel.

Děkujeme za jejich respektování.