Výjimečná krása a historie kaple Nejsvětější Trojice

Kaple na počátku 20. století
Kaple na počátku 20. století
Pohled na kapli a Švařec z cca 60. let 20. století
Pohled na kapli a Švařec z cca 60. let 20. století
Pohled od severozápadu (rok 1959)
Pohled od severozápadu (rok 1959)
Pohlednice z 1. poloviny 20. století
Pohlednice z 1. poloviny 20. století
Cenná fotografie oltáře z doby před vykradením kaple a následném poškození oltáře
Cenná fotografie oltáře z doby před vykradením kaple a následném poškození oltáře
Pohled z doby okolo roku 1900
Pohled z doby okolo roku 1900
Dobový tisk (rok 1969)
Dobový tisk (rok 1969)
Vysočina Viléma Reichmanna 1988
Vysočina Viléma Reichmanna 1988
Pasení ovcí u kapličky, 80. léta
Pasení ovcí u kapličky, 80. léta
Kresba kapličky od F. Taufera z Koroužného
Kresba kapličky od F. Taufera z Koroužného
Starší novinový článek o kapličce od Hynka Jurmana
Starší novinový článek o kapličce od Hynka Jurmana