Zvláštní bankovní účet pro dary na opravu švařecké kaple byl pozastaven z důvodu dokončené obnovy.

Všem dárcům srdečně

děkujeme!


Hornická kaple Nejsvětější Trojice

Vítejte na internetových stránkách věnovaných hornické kapli Nejsvětější Trojice u obce Švařec (okr. Žďár nad Sázavou). Kaple představuje krásnou ukázku lidové sakrální architektury, těsně spojené s bohatou hornickou činností v okolí. Na základě provedených průzkumů se kaple řadí k unikátním sakrálním stavbám, které na našem území nemají obdoby. Velmi pravděpodobně byl švařecký kostelík vystavěn horníky z německých zemí někdy ve druhé třetině 13. století. 


Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (není-li uvedeno jinak) v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu autora obsahu těchto stránek.

Více informací o kapli Nejsvětější Trojice

Malebná lidová kaplička, zasvěcená Nejsvětější Trojici zabírá plochu nenápadné terasy, zhruba půl kilometru východně od obce Švařec při silnici na Brťoví. První zmínka o kapli byla zaznamenána v 16. století. Více info zde.

Podívějte se na více fotografií, které zachycující krásu a historii této jedinečné sakralní stavby. Více fotografií zde.

Jako každá stavba i naše kaple stárne a čas způsobuje dožívání materiálů či konstrukcí. Naší snahou je zachránit tuto jedinečnou stavbu pro příští generace. Více info o naší zachranné činnosti.